Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! | Sevgi Yüksel

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! | Sevgi Yüksel

2120

19-22 Aralık Hapishaneler katliamı, Sivas katliamı, Maraş katliamı…

Nedir unutmamak yaşanılanları ha- tırlamak? Neden hatırlamalı, neden unutmamalıyız..

Unutmak yaşadığımız düzende ölümdür. Unutmak yeni katliamların yaşanması daha fazlasının olması de- mektir. Unutmak katillerimizle barış- mak demektir. Kapitalizm kanımızla, gözyaşımızla büyür ve daha fazla bü- yümek içi n madenlerde, inş aatlarda, fabrikalarda, tarlalarda, hapishaneler- de, evlerimizde, sokaklarda öldürür bizi.

Kanımızı emerek büyür. Halk unut- maz yaşananları, unutmaz katillerini. Bu yüzden halkı uyutmak, kandırmak ister. Halk uyusun ki rahat rahat haya- ta geçirsin politikalarını, ola ki çıkar- sa sesi halkın biner tepesine faşizm. Ola ki halkı uyandırmak istesin birileri önce onlara saldırır halka gözdağı ve- rir, vermeye çalışır.

Yaşadığımız topraklarda neler yaşan- dı, nasıl geldik bu güne. Anadolu top- rakları yıllardır zulüm altında. Yıllardır Anadolu halkı eziliyor, sömürülüyor, işkenceye uğruyor, tutuklanıyor, kat- lediliyor. Anadolu halkına zulmeden Osmanlı yıllar sonra halkın dostu gösterilmeye çalışılıyor. Halka zulmeden- ler kahraman i lan ediliyor. Oysa hal- kımız unutmaz kolay kolay. Boşuna Osmanlı içi n “Osmanlı da oyun çok- tur.” dememiştir. Tanır bilir Osmanlı’yı. Eğer bir halk, düşmanıyla barışırsa kaybetmiş demektir her şeyi . Unut- muş geçmişini, kendini unutmuş de- mektir. Unutmamak halk içi n nefes almaktır. Unutmamak yaşanılanların hesabını sormak i nsanlık onurudur. Katiller i ster ki unutalım katliamları, zulümleri. Sansürlerler, yasaklarlar ölülerimizi, anmamıza izi n vermez- ler. Yıllardır Maraş’ı yasaklıyor katiller. Maraş katliamını, Maraş’ta anamıyor halk çünkü yasak. Halk içi n değerli olan her şeyi n unutulmasını i sterler. Halk unutmazsa içini boşaltmak için, taşıdığı anlamı yitirmesi içi n ellerin- den geleni yaparlar. Örneğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü olur. Ka- dın direnişiyle oluşan gün kadınların direnişini anlatmaktan çıkıp kadınlara hediye alınan gün haline gelir. Ve tabi ki başındaki “emekçi” başlığı da çıkarı- lır. Unutursak bizim içi n değerli olan her şeyi yitiriririz. Emekçi kadınlar bu hak içi n ölümlere yattılar, katledildi- ler, bir savaşçı gibi direndiler.

Seyhan’ın kömürleşen bedeni unutu- lur mu sizce? Birsen’in ambulanstan inerken ki seslenişi? Depremde enkaz altından uzanan, yardım isteyen el

unutulur mu? Van’da üşürken yanan çocuklar. Roboski’de bilgisayar oyu- nuyla vurulmuş gibi öldürülen halk. Her maden kazasından sonra, dal- ga geçiyormuş gibi karşımıza geçip umursamaz açıklamalar yapanlar… Memleketin her tarafına ağaçları, or- manları, kuşları, dereleri, suları yo- kederek oturttukları malikanelerini.. Halk soğukta, sokakta yatarken, açlık- tan ne hesap yapacağını kara kara dü- şünürken bin tane odasını da bizden çaldıklarıyla aydınlatanları, ısıtanları, konuk ettikleri para babalarına yedir- diklerini, paralarımızı, emeklerimizi nasıl çarçur ettiklerini unutur muyuz sizce?

UNUTMAYIZ!

Geçmişimizi unutmamak, yaşanılan- ları hatırlamak ve hesabını sormak geleceğe sahip çıkmaktır. Yaşadığı- mız bize yaşatılan hiçbir şeyi unuta- mayız. Ne katliamları ne zulümleri ne de buna karşı yıllardır direnen savaşanları. Anadolu topraklarının başı dik asi evlatları yıllardır zulme karşı direniyor savaşıyor. Zulme karşı direndikleri içi n hala tutsak ediliyor. Ama hapishanelerde de direnmekten vazgeçmeyen, bu ülkede bu toprak- larda halka yaşatılanları unutmayan ve unutturmayan yiğit devrimciler var.

Benzer Yazılar

1552

2033

1555

2383

NO COMMENTS

Leave a Reply